Nền tảng Phân tích dữ liệu khách hàng – CDP

Nền tảng tổng hợp dữ liệu khách hàng tại tất cả các điểm tiếp xúc (trực tuyến và trực tiếp) vào một nền tảng duy nhất

Tư vấn ngay Tìm hiểu thêm

Hàng ngàn công ty đang tiên phong sử dụng CDP để thay đổi phương thức kinh doanh

Nền tảng Phân tích dữ liệu khách hàng (CDP) là gì?

Nền tảng tổng hợp dữ liệu khách hàng tại tất cả các điểm tiếp xúc (trực tuyến và trực tiếp) vào một nền tảng duy nhất để tạo nên một cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, từ đó phân tích, cung cấp thông tin chi tiết và có ý nghĩa giúp doanh nghiệp mang đến trải nghiệm nhất quán và cá nhân hóa tới từng đối tượng khách hàng trên các kênh giao tiếp.

Tìm hiểu thêm

Giá trị mang lại

CDP giải quyết tất cả những thách thức về dữ liệu khách hàng

Đăng ký tư vấn

Tính năng ưu việt

Thống nhất dữ liệu vào một nền tảng duy nhất

– Thu thập, tổng hợp dữ liệu từ mọi điểm tiếp xúc (trực tiếp và trực tuyến)
– Kết nối với toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp thông qua các trình kết nối, SDK, Webhook và API được tích hợp sẵn để thu thập dữ liệu

Phân khúc dữ liệu theo thời gian thực

Ứng dụng mô hình dựa trên quy tắc (Rule-based model), Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (Machine Learning) để xác định các phân khúc chính dựa trên các thuộc tính chung

Phân tích dữ liệu khách hàng

– Ứng dụng AI và máy học lập mô hình, dự đoán và đề xuất trải nghiệm tối ưu
– Sử dụng phân tích RFM (lần truy cập gần nhất, tần suất, giá trị giao dịch) để phân tích hành vi khách hàng
– Theo thời gian thực

Cá nhân hóa

Truyền đạt thông điệp phù hợp, đến đúng đối tượng mục tiêu, vào đúng thời điểm và trên đúng kênh giao tiếp theo thời gian thực

Chỉ số mục tiêu sau khi triển khai CDP (12 tháng)

Tăng 50% Sự hài lòng của khách hàng

Tăng 25% Khách hàng mới

Tăng 20% Khách hàng quay lại

Giảm 25% Khách hàng từ bỏ

Tăng 18% Doanh thu

Giảm 100% Thời gian thực hiện thủ công

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để Miraway tư vấn cho bạn